Ajankohtaista

 

EURO

Taloushallinto ja eurot:

Olemme itse käyttäneet euroa pääasiallisena rahayksikkönä 1.1.1999 alkaen. Osasimme odottaa monenlaisia ongelmia, joten yritimme varautua niihin etukäteen. Se auttoikin paljon, mutta siitä huolimatta törmäilemme jatkuvasti uusiin ongelmiin. Siirryimme eurojen käyttöön monen mielestä turhan aikaisin. Totta, mutta näin voimme nyt auttaa Teitä paremmin - omakohtaisen kokemuksemme turvin !

 Toimenpiteitä ennen eurojen käyttöönottoa:

 1. Onko näppäimistössä E-painikkeessa Euro-symboli (€), jonka saa saa näppäinpainalluksella AltGr + E? Näppäinyhdistelmä toimii vaikkei symbolia olisikaan valmiiksi painettuna.

 2. Varmistakaa, että tietokoneenne käyttöjärjestelmä tuntee Euro-symbolin (€). Nyt käyttämäsi tietokone tuntee sen, jos näet sulkujen sisällä kahdella vaakaviivalla varustetun ison E-kirjaimen (€). Jos näet muun merkin, tarvitset tietokoneeseesi fontti- tai käyttöjärjestelmäpäivityksen. Kaikki kirjasinlajit eivät tunne symbolia, mutta varmistu ainakin yleisimmistä kirjasinlajeista Arial, Courier New ja Times New Roman. Euro-yhteensopivia käyttöjärjestelmiä ovat: Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows XP ja Windows 2000.

 3. Tulosta Euro-symboli kirjoittimelle ja varmistu, että se tulostuu oikein paperille asti (ainakin kirjasinlajeilla Arial, Courier New ja Times New Roman).

 4. Valitse Windowsin ohjauspaneelista Maakohtaiset asetukset ja sieltä Rahayksikkö-välilehti. Valitse tai kirjoita rahayksiköksi Euro-symboli (€).

 5. Onko tietokoneessa eurolaskin, jolla voit käsitellä sujuvasti markkoja ja euroja? Esimerkki hyvästä eurolaskimesta.

 6. Microsoft Office 2000 ja uudemmissa versioissa on täysi Euro-tuki. Vanhempiin versioihin saa useita Euro-päivityksiä, jotka on noudettavissa Microsoftin www-sivuilta. Euro-tukea ei kuitenkaan niillä saa täydelliseksi.

 7. Pankkiohjelma kannattaa vaihtaa euroversioon ennen muita taloushallinnon ohjelmia. Siten sillä voidaan maksaa Euro-määräisiä suorituksia ja se myös tuntee euromääräiset aineistot sellaisten saapuessa.

 8. Laskutusohjelma on vuorossa seuraavaksi. Pyri saamaan vanhaan ohjelmistoosi Windows-pohjainen europäivitys kohtuuhintaan. Ohjelman on pystyttävä käsittelemään joustavasti sekä markkoja että euroja. Ylimenokauden ajan on laskuihin tulostettava markkoina ja euroina: maksettava määrä ja alv-osuus. Lasku on pystyttävä toimittamaan asiakaskohtaisesti markka- tai euromääräisenä. Laskurekisterin yhteissummat on voitava tulostaa sekä markkoina että euroina. Laskutusohjelmissa tapahtuu aivan liian paljon erilaisia pyöristysvirheitä rahayksiköiden muunnoksissa. Puolen sentin pyöristysvirhe yhdellä laskurivillä saattaa tehdä jo eroa kolme penniä. Siksi: testaa ohjelma ennen käyttöönottoa... Esimerkki hyvästä laskutusohjelmasta.

 9. Kirjanpito-ohjelman on hyväksyttävä tositteiden kirjauksiin sekä markka- että euromääräiset summat - tositteita kun saapuu molemmissa rahayksiköissä. Pyöristyserojen käsittelytavasta on syytä varmistua etukäteen.

 10. Palkanlaskentaohjelmassa ei kannata siirtyä euroihin kesken kalenterivuotta verottajalle ja vakuutusyhtiölle toimitettavien vuosilaskelmien vuoksi. Ellei yrityksen tilikautena ole kalenterivuosi, kannattaa etsiä ohjelmaa, joka osaa sekä käsitellä että tulostaa markkoja ja euroja saman tilikauden aikana.

  Valitse ensin ajankohta, jolloin siirrytte euroihin.
  Ota kaikki tarvittavat markkamääräiset tulosteet. Ota markkatilanteen tietokannoista täydellinen varmuuskopio. Siirryttäessä muunnetaan ensin markkamääräiset hintatiedot (tunti- ja kuukausipalkat, kustannuskorvaukset, päivärahat, ...) euroiksi. Sitten muunnetaan kumulatiiviset summat (työntekijöiden vuosi- ja lomakertymät). Lopuksi voidaan muuntaa myös historiatiedot (edellisten vuosien tapahtumat, vuosikertymät ja tilastot), jotta pystytään tarvittaessa käsittelemään myös aikaisempia vuosia ja tulostamaan vertailutietoja. Ota eurotilanteen tietokannoista täydellinen varmuuskopio.

 11. Varmistakaa, että myös käyttämänne muut sovellusohjelmat tuntevat Euro-symbolin.

  Varmistakaa, että ohjelmanne tuntevat samaan aikaan sekä markat että eurot. Ylimenokauden ajan joudutaan tekemään jatkuvasti muunnoksia rahayksiköstä toiseen. Päivittäkää tarvittaessa ohjelmat euroversioon. Varokaa ottamasta vastaan päivityksiä vanhoihin DOS-ohjelmiin - viimeistään nyt kannattaa siirtyä Windows-versioihin!

  Varmistakaa, että ohjelma käyttää euron muunnoskertoimissa kuutta merkitsevää numeroa. Kuusi desimaalia ei nimittäin riitä, jos muunnatte esim. italian liiroja euroiksi
  .

 

Viimeksi muokattu: 26.9.2001